Tác giả: Đặng Thảo

Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học Nhân Văn
Kinh nghiệm:

Bài viết của tác giả "Tác giả: Đặng Thảo"

vay-phan-hong-gibert
viem-mach-di-ung
ngua-moi
bi-noi-man-do-quanh-mat
noi-man-do-o-tay-chan
ngua-quanh-mieng
man-ngua-long-ban-tay
tre-bi-noi-man-do-xung-quanh-mieng
noi-man-do-tren-dau-o-tre-em
noi-man-do-hinh-tron-khong-ngua