Bác sĩ Ngô Quang Hùng và phương pháp cấy chỉ độc đáo, hiệu quả

Bác sĩ Ngô Quang Hùng chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ với…