Khô âm đạo, khô hạn khi quan hệ, sai lầm khi điều trị và giải…

Cô bé không đủ nước, khô hạn khi quan hệ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng…