VỊ THUỐC ĐÔNG Y

Vương bất lưu hành – Vị thuốc quý

Vương bất lưu hành là quả của một loài cây Xộp Vaccaria segetalis (Neck) Garcke, dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh. Ở nước ta ...

Chi tiết